Jyväskylä tarvitsee kasvua ja uudistumista

Jos Jyväskylän yrittäjien tuotteet ja palvelut eivät käy kaupaksi, heidän on vaikeaa työllistää ja investoida. Jos palkansaajien ostovoima heikkenee ja epävarmuus taloudesta lisääntyy, kysyntä heikkenee ja talouden negatiivinen kierre jatkuu entisestään. Jyväskylä tarvitsee kahta asiaa. Kokonaiskysynnän kasvua sekä talouden rakenteiden uudistamista. Ilman kysyntää yrittäjien ja elinkeinopolitiikan tukeminen ei tuota toivottua kasvusysäystä. Ilman kasvua emme saavuta … Lue lisää