Aito opiskelijakaupunki?

Jyväskylä tunnetaan laajalti opiskelijakaupunkina. Mitä Jyväskylä olisi ilman yliopistoa ja ammattikorkeakoulua? Todellisessa opiskelijakaupungissa opiskelijoiden merkitys tunnustetaan myös käytännön tekojen kautta. Opiskelijoiden ääntä ei pidä pelkästään kuunnella, vaan ottaa tasavertaisesti huomioon opiskelijan arkeen vaikuttavien päätösten yhteydessä. Jyvävskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO julkaisivat kuntavaalien alla 2008 omat kunnallisvaaliteesinsä. Vuosi on kulunut, vähän on … Lue lisää

Lasten ja nuorten terveys uhattuna

Nuoruusiässä tehdyt koulutus- ja elämäntapavalinnat vaikuttavat pitkälti aikuisiän terveyteen ja sosiaaliseen asemaan. Täten lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteilla ja psykososiaalisella kehityksellä on tärkeä merkitys myöhemmälle kehitykselle ja terveydelle, niin yksilön kuin yhteisönkin kannalta. Lasten ja nuorten oireilu on usein yhteydessä elämänhallintaongelmiin, päihderiippuvuuteen ja kouluvaikeuksiin, joilla on puolestaan vaikutusta myöhempään koulutus- ja työmarkkinasijoittumiseen. Koulutus ja työmarkkinasijoittuminen korreloivat … Lue lisää

Yhden kortin ongelma

Neste Oil -ralli saapuu Jyväskylään tulevana viikonloppuna jo 59. kerran. Ralli kiihdyttää etenkin majoitusliikkeiden, kauppojen, ravintoloiden, yhdistysten ja yritysten kassavirtaa totutulla tavalla. Kansainvälinen urheilumedia langettaa myös painavan katseensa havuisille metsäpoluille. Rallin taloudellisesta ja imagollisesta merkityksestä kertoo jotain se, että Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 17.11.2008 pidetyssä kokouksessaan tukea kansainvälistä voittoa tuottavaa rallisirkusta julkisin varoin noin 113 500 … Lue lisää

Nuorten syrjäytyminen on ehkäistävissä

Nuorten asema työmarkkinoilla on aikuisväestöä monimuotoisempi ja vaihtelevampi. Määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden lisääntyminen tuovat epävarmuutta nuorten asemaan. Nuorisotyöttömyyden hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Kaikilla erilaisilla nuorten itsenäistymistä tukevilla toimilla on nuorten syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta. Opintososiaaliset etuudet, mahdollisuus saada kohtuuhintainen ensiasunto, koulutus- ja työharjoittelupaikkojen riittävä tarjonta sekä sosiaalista kansakäymistä edistävät harrastusmahdollisuudet ovat kaikki … Lue lisää

Yöjunalla Helsingistä suoraan Berliiniin

Baltian radan tarkoituksena on luoda nopea ja yhtenäinen junayhteys Tallinnasta Riikan ja Kaunaksen kautta Varsovaan, josta rataa tulee jatkaa aina Berliiniin asti. Baltian rata on asetettu EU-tasolla yhdeksi yhteisen liikennepolitiikan kärkihankkeista. Kesäkuussa valittavan uuden EU-parlamentin tulee käynnistää hanke välittömästi. Tällä hetkellä Baltian maat käyttävät vain vähän pohjoinen-etelä -suuntaa kansainväliseen matkustaja- sekä rahtiliikenteeseen. Olemassa oleva raideverkosto … Lue lisää

Missä Eurooppa, siellä ratkaisut yhteisiin ongelmiin

Talouskriisi on nostanut esiin eurooppalaisen talous- ja sosiaalipolitiikan ongelmakohdat, jotka liittyvät laajempaan politiikan rakenteelliseen epäonnistumiseen. Luonnonvarojen sekä rajallisten resurssien tuhlaava liikakäyttö on tullut tiensä päähän. Olemme myös kulkemassa kohti lopun alkua ilmastonmuutoksen suhteen. Nämä kriisit voidaan kuitenkin nähdä mahdollisuutena kääntää talous- ja sosiaalipolitiikkamme tulevaisuuden kannalta vakaalle ja kestävälle pohjalle. Muutoksen on perustuttava oikeudenmukaiseen hyvinvoinnin jakautumiseen. … Lue lisää

Tämän päivän päätökset ovat huomisen todellisuutta

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen johtama talousneuvoston työryhmän on nostanut useita kertoja esiin aiheellisen huolen Suomen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. ”Työllisyysasteen nostaminen vaatii työttömyyden alentamisen lisäksi ihmisten työuran jatkamista keskimäärin kahdella vuodella sekä alku- että loppupäästä.”, toteaa Sailas Taloussanomissa 22.1.2009. Hallituksen vaalikauden puolivälin politiikkariihessä tehty päätös eläkeiän nostamisesta 65 ikävuoteen on yksi avaus tilanteeseen, mutta etenkin nuorten tilanne on … Lue lisää