Bioenergiamaa ydinsähkön suurtuottajaksi?

Eduskunta päättää ydinvoiman lisärakentamisesta torstaina. Kaikki Keski-Suomen kansanedustajat ovat Toimi Kankaanniemeä (kd.) lukuunottamatta ilmoittaneet kantansa. Ydinvoimaa vastaan ovat ilmoittaneet äänestävänsä ainoastaan Susanna Huovinen (sd.), Aila Paloniemi (kesk.) ja Anne Kalmari (kesk.). Ydinvoiman kannalla on punavihreäksi julistautuneen vasemmiston Matti Kangas sekä vihreän eri sävyjä tunnustava Henna Virkkunen (kok.). Poliittisen hevosenkengän ”vihertyneet” ääripäät löysivät toisensa ydinvoimakannoissaan. Ydinvoiman … Lue lisää

Kuka valvoo pätkätyömarkkinoita?

Opiskelijoiden edunvalvonta pätkätyömarkkinoilla ei ole kenenkään vastuulla. Ei riitä, että Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) puhuu äänensä käheäksi aiheesta, jos kukaan ei kuuntele. Hallituksen tulee tunnustaa pätkätyömarkkinoiden olemassaolo ja etsiä ratkaisuja epäkohtiin yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työvoimatutkimuksen vuoden 2008 tietojen mukaan 15 prosenttia kaikista työikäisistä eli 328 000 15 – 64 -vuotiaista henkilöä työskentelee pätkätöissä. Pätkätyökierre on … Lue lisää

Maakuntaa kehitettävä katse tulevaisuudessa

Keski-Suomen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset haasteet liittyvät tiiviisti toisiinsa ja siksi ne on myös ratkaista kokonaisvaltaisen suunnitelman kautta. Tarvitsemme uusia aloja, jotka työllistävät keskisuomalaisia myös tulevaisuudessa. Maakunnassamme on paljon potentiaalia ja olemme kasvumaakunta. Kuitenkin korkea työttömyys on ollut ja on edelleen ongelma. Maakunnassa on työvoimaresursseja vajaakäytössä ja työvoimapotentiaalia kaikissa ikäluokissa. Meidän on turvattava vahvan yhteistyön … Lue lisää

Keski-Suomi ja uusiutuva energia

Miten Keski-Suomen elinkeinopoliittinen tarjonta vastaa kansainvälisen kysynnän muuttuneisiin rakenteisiin? Tätä on syytä pohtia, sillä kansainvälinen tuotanto on kääntymässä nousuun vielä vuoden 2010 aikana kysynnän lisääntyessä. Ulkomaankauppa kasvaa, jos kansainvälinen kysyntä ja suomalainen tarjonta kohtaavat. Kansainvälinen kysyntä perustuu yhä suuremmalta osin uusiutuvaan energiaan ja sitä hyödyntävään energiatehokkaaseen teollisuusinfraan. Ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttää, että koko maailman energiahuolto rakennetaan … Lue lisää

Faktoja ja tukea suomalaiselle työlle

Shaukat Anjam kirjoitti (Ksml 12.5.) virheellisesti ja harhaanjohtavasti vihreiden energiapolitiikasta. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa Suomi saa uskottavan tiekartan, jolla pääsemme EU:n yhteisiin tavoitteisiin ilmastopäästöjen vähentämisessä. Vuoteen 2020 ulottuvan strategian sähköntuotannon tavoitetaso on mitoitettu niin, että kuudetta ydinvoimalaa ei ole käytössä. Eikä tuontisähköä esimerkiksi Venäjältä tarvita. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomen sähkön kulutus nousisi vuoteen … Lue lisää

Ruotsista tehtävä valinnaisaine

Opetusministeriön tuntijakotyöryhmä selvittää parhaillaan perusopetuksen yleisiä tavoitteita ja sen myötä keskusteluun on noussut myös ruotsin kielen erityisasema. Tuntijakotyöryhmän jäsen Risto Rönnberg puoltaa ruotsin kielen valinnaisuutta (Ksml 19.5.) vastineessaan Riikka Alaselle. On erittäin tärkeää vaalia kahden virallisen kielen rikkautta, mutta kysymys kuuluukin: Miten tuota rikkautta todella vaalitaan? Koko Suomea koskeva kaksikielisyys on keinotekoinen ja perustuu suomenkielisille … Lue lisää

Sukupuolineutraali avioliittolaki

Suomi on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen. Tällä hetkellä samansukupuoliset parit asetetaan laissa eriarvoiseen asemaan erisukupuolisten parien kanssa. Tämä on selvästi YK:n ihmisoikeusjulistuksen hengen vastaista ja Suomen tulee poistaa valtiollinen syrjintä samansukupuolisia henkilöitä kohtaan. Siksi sukupuolineutraali avioliittolaki tulee kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan ja toteuttaa se mahdollisimman pian. Valtiollinen avioliittoinstituutio ei saa syrjiä samansukupuolisia henkilöitä. … Lue lisää

Ydinvoima vie maaseudun työpaikkoja

Pienimuotoinen energiantuotanto on maaseudulle tärkeä lisäelinkeino tulevaisuudessa. Ruotsissa on jo nyt tuhansia maanviljelijöitä, jotka tuottavat energiaa tai polttoaineita. Energiaa saadaan mm. lannasta, kasvijätteistä ja muista biojätteistä biokaasun muodossa, jolla tuotetaan sähköä ja lämpöä. Biojätteistä voi tehdä myös nestemäistä biopolttoainetta vaikkapa traktoreiden polttoaineeksi. Bioenergia on paikallinen ja hajautettu tapa turvata energian saatavuus. Myös muunlainen pienimuotoinen suora … Lue lisää

Monikulttuurikeskukselle rahoitus

Jyväskylän pitkäaikaisena tarpeena on ollut saada kaupunkiin monikulttuurikeskus, joka tukee eri uussuomalaisryhmittymien integraatiota uuteen ympäristöön ja kulttuuriin. Paikka löydettiin vihdoin vuonna 2008 Kauppakadulta. Keskus sai kolmivuotisen rahoituksen Raha-automaattiyhdistykseltä, joka takasi keskuksen käynnistämisen. Monikulttuurikeskuksen pitempiaikainen rahoitus tarvitsee puolestaan rohkeaa poliittista tahtotilaa ja sitoutumista. Sitä ei ole kuntavaalien jälkeen löytynyt riittävästi. Monikulttuurikeskus Gloria saa nyt viimeistä vuotta … Lue lisää

Väistötilat keskustassa halvempia

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 21.1.2010 Kyllön terveysaseman väistötilojen siirtämisestä Väinönkatu 30:n tiloihin. Lautakunta keskusteli eri vaihtoehdoista useaan kertaan esittelyn ja lautakunnalle toimitetun materiaalin pohjalta. Päätös syntyi lähes yksimielisesti tilapalvelun ja sosiaali- ja terveystoimen pitkällisen valmistelun ja lautakunnan pyynnöstä tarkennettujen kustannuslaskelmien jälkeen, ei nopeasti tai huterin tiedoin kuten kaupunginjohtaja Markku Andersson haastattelussaan asian ilmaisi. Tilojen uudelleen arvioinnin, … Lue lisää