Vihreät teollisuuden puolesta

Hallitustenvälinen ilmastonpaneeli (IPCC) julkaisi viime perjantaina uuden raporttinsa ilmastonmuutoksen luonnontieteellisestä perustasta. Viesti on hälyttävän selvä. Ihmisen toiminta on nostanut kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä selvästi korkeammalle tasolle kuin 800 000 vuoteen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ympäristöongelmien ratkaiseminen eivät ole vain haasteita, ne ovat myös mahdollisuuksia. Energiatehokkaille, vähäpäästöisille, ympäristön kannalta kestäville ja puhtaille teknologiaratkaisuille (cleantech) on nyt ennennäkemättömän paljon … Lue lisää

Työn vastaanottaminen kannattavaksi

Olemme ottaneet ilolla vastaan loppukesän poliittisen keskustelun yhteiskuntamme rakenteellisesta uudistamisesta. Budjettiriihen yhteydessä on tarkoitus hahmotella tiekarttaa mahdollisista uudistuksista ja loppuvuodesta on tarkoitus tehdä päätöksiä. Ei ole yksilön eikä yhteiskunnan kannalta järkevää, että kun työtön henkilö ottaa vastaan yksittäisen keikkahomman, työmarkkina- ja toimeentulotuen leikkaantuminen syö valtaosan kokonaistulojen lisääntymisestä. Jos työn vastaanottaminen ja työstä kieltäytyminen ovat työttömälle … Lue lisää

Sote-rukkaus ei vielä ole liian myöhäistä

Keskisuomalaisen perjantaisen pääkirjoituksen (2.8.) mukaan vihreät ovat kyseisellä viikolla huomanneet, että sote-uudistus ei taida onnistuakaan ja että sote-palveluiden monikanavaisen rahoitusjärjestelmän ongelmiin ei olla puuttumassa. Vaikuttaa siltä, että Keskisuomalaisen pääkirjoitustoimitus on lukenut kaikista vihreiden sote-avauksista vain viimeisimmän, jossa tuodaan esiin uudistuksen isoimmat ongelmat sekä ratkaisuehdotus jatkotoimenpiteistä. Luulisi, että pääkirjoitustoimitus oli seurannut edes oman lehtensä keskustelua, jossa … Lue lisää

Vihreiden kanta tiedoksi Virkkuselle

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen vastasi allekirjoittaneiden sote-kritiikkiin Ylen aamu-tv:n lähetyksessä (1.8.). Virkkunen kuittasi kritiikin sillä, että vihreät ovat kaiken aikaa halunneet suurempia sosiaali- ja terveydenhuollon alueita kuin mihin suomalaiset kunnat pystyvät venymään. Jos Virkkunen on lukenut kirjoituksemme (HS 29.7.), hän varmaankin huomasi, että ehdotimme sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja rahoituksen irrottamista kuntapohjaisuudesta. Vihreillä ei … Lue lisää

Kannettu vesi ei kaivossa pysy

Jyväskylän kaupunginvaltuutettujen keskuudessa on virinnyt jonkin verran tyytymättömyyttä sitä kohtaan, että tuloveroprosentista päätettiin jo maanantain 10.6. valtuuston kokouksessa. Jyväskylän tuloveroprosentti on 20 prosenttia myös tulevana vuonna. Osaltaan tuo tyytymättömyys kumpuaa siitä, että osa kaupunginvaltuutetuista haluaisi korottaa kuntalaisten veroäyriä entisestään. Pidän hyvänä asiana, että veroprosentista päätettiin jo nyt. Näin yksi reunakivi tulevan vuoden talousarvion laadintaa varten … Lue lisää

Tourujoen uusi uoma olisi toteutettava mahdollisimman pian

Kankaan osayleiskaavaehdotuksessa Tourujoki on suunniteltu ohjattavaksi ns. pitkään uomaan, joka noudattaa osan matkaa joen alkuperäistä uomaa, kiertää uutta uomaa myöten vanhan paperitehtaan ja tulevan Kankaan kaupunginosan viihtyisänä kaupunkijokena sekä putoaa koskena joen alajuoksulle. Silloin uhanalainen järvitaimenkin voisi palata elämään ja lisääntymään Tourujoessa. Tourujoki on aikoinaan valjastettu tuottamaan energiaa Kankaan paperitehtaan tarpeisiin. Nyt tehdas on lopettanut … Lue lisää

Kataisen koordinaatioryhmä jätti pallon Keski-Suomelle

Pääministeri Jyrki Kataisen koordinaatioryhmä äkelsi kannanoton sote- ja kuntauudistuksesta kuin karhu pihkatapin keväällä. Lopputuloksessa näkyy henkilökeskeinen kyläpolitikointi, eli aluesairaalapaikkakuntien ja pienten keskussairaaloiden lobbaus. Arvovaltasyistä sote-palvelujen järjestäminen pilkotaan osiin eri puolilla Suomea. Tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan palveluiden saatavuuden suhteen asuinpaikan perusteella. Sote-uudistusta viedään myös voimakkaasti kuntauudistus edellä, jolloin uudistuksen keskiössä ei ole terveyspolitiikka. Kaikesta huolimatta … Lue lisää

Hallituksen tulee korjata virheensä

Hallitus päätti laskea yhteisöveroprosenttia kertaheitolla 20 prosenttiin. Tämä maksaa 960 miljoonaa euroa. Uudistus rahoitetaan osittain 500 miljoonan euron lisäsopeutustoimilla. Loput 460 miljoonaa euroa rahoitetaan veropäätösten dynaamisten vaikutusten kautta. Tällä tarkoitetaan kansantaloudella muodostuvaa piristysruisketta muun muassa sen kautta, että yritysten into investoida ja työllistää kasvaa. Mitään muuta kehysriihen päätöstä ei perusteltu päätösten dynaamisilla vaikutuksilla. Pörssiyhtiöiden osinkoverokohteluun … Lue lisää

Hallituksen sote-linja johtaa pakkoulkoistamiseen

Keskisuomalaisen pääkirjoitus (26.4.) otti kantaa palveluiden yksityistämiseen. Muutama selvennys on tarpeen. Keskisuomalainen teki ”juttaurpilaiset” ja sekoitti palveluiden yksityistämisen ja ulkoistamisen toisiinsa. Palvelutuotannon ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Jyväskylä ostaa palvelun joko yksityiseltä yritykseltä, järjestöltä tai julkiselta palveluntuottajalta. Vastuu rahoituksesta, laadusta ja saatavuudesta säilyy Jyväskylällä. Palvelutuotannon yksityistämisellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi Jyväskylä luopuu palveluiden järjestämisvastuusta ja … Lue lisää

Hallituksen toimintakyky puntarissa

Hallitus on vaikean paikan edessä ennen hallituskauden puolivälitarkastelua ja kevään kehysriihtä. Yksikään rakenteellinen uudistus ei etene hallituksen sisäisten erimielisyyksien vuoksi. Myös työmarkkinajärjestöjen väliset suhteet ovat tulehtuneet. Uhkana on, että jäljelle jää vain yritysten kilpailukykyä ja palkansaajien ostovoimaa heikentäviä menoleikkauksia ja veronkorotuksia. Se ei saa olla vaihtoehto. Keskeistä on, miten suomalaisten yritysten tuotteet ja palvelut käyvät … Lue lisää