Investointilistoja leikkauslistojen sijaan

Suomen talouden kaksi suurinta kasvun ja työllisyyden estettä ovat heikko kotimarkkinakysyntä sekä huutava pula investoinneista. Yritysten investointiaste on tällä hetkellä yhtä heikolla tolalla kuin 1990-luvun laman aikaan. Voidaan puhua varsinaisesta investointilamasta. Edes yhteisöveron tuntuva alentaminen, konsensus palkkamaltista ja nollakorkotaso eivät ole auttaneet. Julkisen sektorin leikkauslistat vain pahentavat tätä talouden itse itseään vahvistavaa negatiivista kierrettä. Vyönkiristyspolitiikan … Lue lisää

Tasa-arvo ei ole valmis – tehtävää riittää

On helppo sanoa kannattavansa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Harvassa ovat ne poliitikot, jotka eivät sanoisi tätä kannattavansa. Vaikeampaa on tehdä tasa-arvosta totta, saada aikaan lainsäädäntöä, jolla korjataan syrjiviä rakenteita. Katteettomat lupaukset ovat suurin este sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle. Jos työmarkkinaosapuolet ja puolueet olisivat sanojensa mittaisia, palkkatasa-arvo olisi todellisuutta, naiset eivät kärsisi erityisesti määräaikaisista ketjutetuista työsuhteista, olisivat … Lue lisää

Tarvitsemme sekä rakenneuudistuksia että elvytystä

Tulevaa hallitusohjelmaa varjostaa huomattavasti synkempi talouden kuva kuin vuonna 2011. Suomen talous on laskenut vuodesta 2008 ja vientimme on heikentynyt, myös suhteessa muihin maihin. Suomen kilpailukyky ei ole riittävän hyvä avittamaan vientiteollisuuden kasvua ja julkinen talous on vahvasti alijäämäinen. Suomi kohtaa muun Euroopan tavoin heikentyneestä huoltosuhteesta koituvat haasteet. Viennin ja teollisuuden pohja on pettänyt Nokia-vetoisen … Lue lisää