Työmarkkinoiden oireet ja ongelmat

Työmarkkinoiden uudistuminen näkyy etenkin määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden sekä rakenteellisen työttömyyden lisääntymisenä. Tämä lisää työmarkkinoiden epävarmuutta ja epävakautta. Puhutaan työelämän prekarisoitumisesta, jolla tarkoitetaan pätkätyöläisyyttä, työmarkkinoiden ja koko elämän epävarmuuden lisääntymistä. Alati kasvava nuorisotyöttömyys on antanut kasvot työmarkkinoiden oireille, mutta asia koskee kaiken ikäisiä. Uudistuneiden työmarkkinoiden oireisiin ei voida vaikuttaa aikaisempaan tilanteeseen soveltuneilla ratkaisuilla. Työmarkkinoilla vallitseva … Lue lisää

Nuorten syrjäytyminen on ehkäistävissä

Nuorten asema työmarkkinoilla on aikuisväestöä monimuotoisempi ja vaihtelevampi. Määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden lisääntyminen tuovat epävarmuutta nuorten asemaan. Nuorisotyöttömyyden hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Kaikilla erilaisilla nuorten itsenäistymistä tukevilla toimilla on nuorten syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta. Opintososiaaliset etuudet, mahdollisuus saada kohtuuhintainen ensiasunto, koulutus- ja työharjoittelupaikkojen riittävä tarjonta sekä sosiaalista kansakäymistä edistävät harrastusmahdollisuudet ovat kaikki … Lue lisää