Tasa-arvo ei ole valmis – tehtävää riittää

On helppo sanoa kannattavansa sukupuolten välistä tasa-arvoa. Harvassa ovat ne poliitikot, jotka eivät sanoisi tätä kannattavansa. Vaikeampaa on tehdä tasa-arvosta totta, saada aikaan lainsäädäntöä, jolla korjataan syrjiviä rakenteita. Katteettomat lupaukset ovat suurin este sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiselle. Jos työmarkkinaosapuolet ja puolueet olisivat sanojensa mittaisia, palkkatasa-arvo olisi todellisuutta, naiset eivät kärsisi erityisesti määräaikaisista ketjutetuista työsuhteista, olisivat … Lue lisää

Seurantavastuu osa päätöksentekoa

Risto Huttunen kommentoi kirjoituksiani (Ksml 26.7.) sukupuoli- ja lukumääräneutraalista avioliittolaista. Hän tulkitsee näkemystäni sukupuolineutraalista avioliittolaista täysin oikein mutta menee kuitenkin liian pitkälle omissa tulkinnoissaan väittäessään, että sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavat henkilöt omaavat sairaita ennakkoluuloja. Otin kantaa (Ksml 22.7.) Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden (ViNO) periaateohjelmasta löytyneen moniavioisuutta puoltaneen kannan aiheuttamaan kohuun, en niinkään moniavioisuuteen liittyviin kysymyksiin. Ymmärrän … Lue lisää

En kannata moniavioisuutta

Juhani Tanski (Ksml 21.7.) on aivan oikeassa siinä, että vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) 4.4.2009 hyväksytyssä periaateohjelmassa todetaan: ”Avioliittolakia on muutettava siten, että laki ei määrittele puolisoiden sukupuolta eikä lukumäärää”. Taustalla on ajatus siitä, että täysi-ikäisillä ihmisillä tulisi olla vapaus järjestää omat perhe- ja seksuaalisuhteensa, kuten he itse haluavat, ei kuten ulkopuoliset ne haluavat … Lue lisää

Suomen vahvuus on tukea heikoimpia

Lauantainen Pride-kulkue Jyväskylässä nosti esiin keskustelua tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Monien ihmisten silmissä tasa-arvoinen avioliittolaki koetaan turhaksi taisteluksi lillukanvarsista, joka pitäisi jättää taka-alalle isompien kysymysten, kuten työllisyyden ja talouden, tieltä. Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustaminen ei kuitenkaan sulje pois talous- ja työllisyyspoliittista keskustelua eikä vähennä näiden asioiden tärkeyttä. Päinvastoin. Suomella ei ole varaa kääntää selkäänsä yhdellekään … Lue lisää

Samat oikeudet ja velvollisuudet

Sukupuolineutraalia avioliittoa on vastustettu korostamalla milloin raamatun tulkintoja, milloin kirkon suojelemista tai avioliiton murenemista. Marika Visakorpi vastustaa (Ksml 22.7.) avioliittolain muutosta pääasiassa kolmella argumentilla, joihin vastaan yksitellen. 1.Visakorpi ihmettelee, miksi laki rekisteröidystä parisuhteesta koetaan yhdenvertaisuutta tai suorastaan ihmisoikeuksia loukkaavana. Rekisteröity parisuhde oli askel kohti yhdenvertaisuutta, jota vastustettiin kiivasti samoin perustein kuin sukupuolineutraalia avioliittolakia. Yhteiskunnallisten vaatimusten … Lue lisää

Häpeä, Asmo Maanselkä

Asmo Maanselkä (kd) kirjoittaa (Ksml 9.7.), että Priden karnevaalitunnelmassa rienataan uskonnollisia symboleja, pappeja, kirkkoja ja pyhiä kirjoituksia. Maanselkä jatkaa, että ”marginaali ei saa tuhota perinteistä suomalaista avioliittoa, uskonnonopetusta, suvivirttä, joululauluja vaan meillä on tehtävänä säilyttää uskonnollisperusteinen perinne sekä instituutiot elinvoimaisena tuleville sukupolville”. Mistä ihmeestä puhut, Asmo Maanselkä? Helsingin Sanomien haastattelun mukaan et ollut edes paikalla … Lue lisää

Pride-kulkue ei ole provokaatiota

Asmo Maanselkä (Ksml 9.7.) kirjoittaa, että Helsingin Pride-paraatiin tehdyn kaasuiskun jälkeen on noussut esiin huoli Suomen asemasta sivistysmaana, imagosta ja brändistä. Maanselän mielestä tulisi ennemmin kysyä, mitkä syyt johtavat väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Hänen mielestään seksuaali-ja sukupuolivähemmistöjen Pride-paraati on provokaatio perinteisiä arvoja vastaan. Maanselkä: Mitä tarkoitat sillä, että Pride-kulkue on provokaatio? Tarkoittaako provokaatio tässä yhteydessä sitä, että … Lue lisää

Sukupuolineutraali avioliittolaki

Suomi on allekirjoittanut Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen. Tällä hetkellä samansukupuoliset parit asetetaan laissa eriarvoiseen asemaan erisukupuolisten parien kanssa. Tämä on selvästi YK:n ihmisoikeusjulistuksen hengen vastaista ja Suomen tulee poistaa valtiollinen syrjintä samansukupuolisia henkilöitä kohtaan. Siksi sukupuolineutraali avioliittolaki tulee kirjata seuraavan hallituksen ohjelmaan ja toteuttaa se mahdollisimman pian. Valtiollinen avioliittoinstituutio ei saa syrjiä samansukupuolisia henkilöitä. … Lue lisää