Seurantavastuu osa päätöksentekoa

Risto Huttunen kommentoi kirjoituksiani (Ksml 26.7.) sukupuoli- ja lukumääräneutraalista avioliittolaista. Hän tulkitsee näkemystäni sukupuolineutraalista avioliittolaista täysin oikein mutta menee kuitenkin liian pitkälle omissa tulkinnoissaan väittäessään, että sukupuolineutraalia avioliittolakia vastustavat henkilöt omaavat sairaita ennakkoluuloja. Otin kantaa (Ksml 22.7.) Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden (ViNO) periaateohjelmasta löytyneen moniavioisuutta puoltaneen kannan aiheuttamaan kohuun, en niinkään moniavioisuuteen liittyviin kysymyksiin. Ymmärrän … Lue lisää

En kannata moniavioisuutta

Juhani Tanski (Ksml 21.7.) on aivan oikeassa siinä, että vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton (ViNO) 4.4.2009 hyväksytyssä periaateohjelmassa todetaan: ”Avioliittolakia on muutettava siten, että laki ei määrittele puolisoiden sukupuolta eikä lukumäärää”. Taustalla on ajatus siitä, että täysi-ikäisillä ihmisillä tulisi olla vapaus järjestää omat perhe- ja seksuaalisuhteensa, kuten he itse haluavat, ei kuten ulkopuoliset ne haluavat … Lue lisää

Suomen vahvuus on tukea heikoimpia

Lauantainen Pride-kulkue Jyväskylässä nosti esiin keskustelua tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista. Monien ihmisten silmissä tasa-arvoinen avioliittolaki koetaan turhaksi taisteluksi lillukanvarsista, joka pitäisi jättää taka-alalle isompien kysymysten, kuten työllisyyden ja talouden, tieltä. Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustaminen ei kuitenkaan sulje pois talous- ja työllisyyspoliittista keskustelua eikä vähennä näiden asioiden tärkeyttä. Päinvastoin. Suomella ei ole varaa kääntää selkäänsä yhdellekään … Lue lisää