Hallituksen sote-linja johtaa pakkoulkoistamiseen

Keskisuomalaisen pääkirjoitus (26.4.) otti kantaa palveluiden yksityistämiseen. Muutama selvennys on tarpeen. Keskisuomalainen teki ”juttaurpilaiset” ja sekoitti palveluiden yksityistämisen ja ulkoistamisen toisiinsa. Palvelutuotannon ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Jyväskylä ostaa palvelun joko yksityiseltä yritykseltä, järjestöltä tai julkiselta palveluntuottajalta. Vastuu rahoituksesta, laadusta ja saatavuudesta säilyy Jyväskylällä. Palvelutuotannon yksityistämisellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi Jyväskylä luopuu palveluiden järjestämisvastuusta ja … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus pelastuu yhteistyöllä

Hallitus on joutunut tuuliajolle sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksessa. Kouriintuntuva esimerkki oli Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) eriävä mielipide sote-uudistusta valmistelleen palvelurakennetyöryhmän loppuraporttiin. Uudistusyrityksen merkittävin hyöty on ollut laaja julkinen keskustelu. Se on osoittanut, että uudistusta on pyritty edistämään puutteellisin ja ristiriitaisin tiedoin. Hallituksella oli käytössään Suomen parhaimmat asiantuntijat ja alkusyksystä jopa valmis etenemismalli. Sitten tapahtui … Lue lisää

Nuoret tarvitsevat kaiken tuen

Kirjoitukseni mielenterveyspalveluiden kehittämisestä Jyväskylässä (Ksml 18.8.) on herättänyt keskustelua, hyvä niin. Suvi Laakkonen jatkoi aiheen käsittelyä nostamalla esille (Ksml 26.8.) vertaistuen merkityksen osana kunnallista mielenterveystyötä. Olen Laakkosen kanssa ehdottoman samaa mieltä vertaistukitoiminnan tärkeydestä. Tiedän monia tilanteita, joissa vertaistuki on ollut tärkein tukimuoto mielenterveysongelmien alkuvaiheessa kriisiapuna sekä pidempiaikaisena tukena omille jaloilleen pääsyssä. Jyväskylässä voisi hyödyntää huomattavasti … Lue lisää

Kootusti apua mielenterveyden ongelmiin

Mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä, mutta yhtä yleistä on niistä vaikeneminen. Hoidon saatavuuden ongelmat näyttäytyvät niin, ettei mielenterveyden ongelmiin ole osattu suhtautua samalla vakavuudella kuin fyysisiin vammoihin. Voimakas masennus tai yllättävä paniikkikohtaus voi saada kenet tahansa toimintakyvyttömäksi. Normaalilta vaikuttava henkilö voi oireiden keskellä jäädä täydellisen yksin. Pelko ja epävarmuus tulevasta sekä ”hulluksi” leimaantuminen muiden silmissä saattavat … Lue lisää

Pitkät valot päälle sote-budjetoinnissa

Sosiaali- ja terveyspalveluita pitäisi tarkastella vuosittaista tulo- ja menoarviota pidemmällä aikavälillä, jotta näkisimme, minne kohdennettuna raha poikii takaisin korkojen kera. Jyväskylä voisi olla aloitteellinen sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymäbudjetin (esim. kolmivuotinen budjetointi) käyttöönotossa. Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson on puhunut useita kertoja pitkistä ja lyhyistä valoista, joilla hän tarkoittaa lyhyen ja pitkän aikavälin toimia kaupungin kehittämiseksi. Sosiaali- … Lue lisää

Opiskelija, miten voit?

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2008) mukaan psyykkisiä vaikeuksia oli 27 prosentilla vastanneista. Luku on hälyttävä, mutta vielä hälyttävämpää on, että pahoinvoinnin trendi ei ole ollut laskeva. Edellisestä neljän vuoden takaisesta tutkimuksesta opiskelijat ilmoittavat psyykkisten vaikeuksien pysyneen samana tai kasvaneen. Yleisimpinä ongelmina olivat jatkuva ylirasitus, itsensä tunteminen onnettomaksi ja masentuneeksi, tehtäviin keskittymisen vaikeus sekä valvominen … Lue lisää

Väistötilat keskustassa halvempia

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 21.1.2010 Kyllön terveysaseman väistötilojen siirtämisestä Väinönkatu 30:n tiloihin. Lautakunta keskusteli eri vaihtoehdoista useaan kertaan esittelyn ja lautakunnalle toimitetun materiaalin pohjalta. Päätös syntyi lähes yksimielisesti tilapalvelun ja sosiaali- ja terveystoimen pitkällisen valmistelun ja lautakunnan pyynnöstä tarkennettujen kustannuslaskelmien jälkeen, ei nopeasti tai huterin tiedoin kuten kaupunginjohtaja Markku Andersson haastattelussaan asian ilmaisi. Tilojen uudelleen arvioinnin, … Lue lisää

Kasvisruokapäivä kouluihin

Ilmastonmuutos edellyttää toimia kaikilla kaupungin toimialoilla. Jyväskylä on sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan ilmastostrategiassaan. Viikottainen kasvisruokapäivä olisi loistava ensi askel siirtää sanat teoiksi. Sen kautta Jyväskylä pystyy vähentämään kasvihuonepäästöjään tuntuvasti. Lihaa sisältävä ateria aiheuttaa moninkertaiset päästöt kasvisateriaan verrattuna. Lihakilon tuottaminen aiheuttaa 36,4 kiloa kasvihuonekaasuja, eli yhtä paljon kuin 200 kilometrin ajelu henkilöautolla. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö … Lue lisää

Lasten ja nuorten terveys uhattuna

Nuoruusiässä tehdyt koulutus- ja elämäntapavalinnat vaikuttavat pitkälti aikuisiän terveyteen ja sosiaaliseen asemaan. Täten lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteilla ja psykososiaalisella kehityksellä on tärkeä merkitys myöhemmälle kehitykselle ja terveydelle, niin yksilön kuin yhteisönkin kannalta. Lasten ja nuorten oireilu on usein yhteydessä elämänhallintaongelmiin, päihderiippuvuuteen ja kouluvaikeuksiin, joilla on puolestaan vaikutusta myöhempään koulutus- ja työmarkkinasijoittumiseen. Koulutus ja työmarkkinasijoittuminen korreloivat … Lue lisää

Kun yksilön mieli järkkyy

Kirjoitin Keskisuomalaisessa 27.7. julkaistun tekstin Mielenterveysongelmat yhteiskunnan kuumemittarina. Kirjoitin tekstin Keravan tapahtumista järkyttyneenä. Tekstin pääsisältönä oli se, että meidän tulee pysähtyä näkemään, kuuntelemaan ja ymmärtämään edes hetkeksi sitä yhteiskuntaa, jossa elämme. Myyrmäen, Jokelan ja Keravan tragediat ovat jäävuorenhuippu siitä kehityssuunnasta, jonka olemme hiljaa hyväksyneet. Kauhajoen tapahtumat saivat minut surun keskellä entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että asiaan … Lue lisää