Maakuntaa kehitettävä katse tulevaisuudessa

Keski-Suomen taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset haasteet liittyvät tiiviisti toisiinsa ja siksi ne on myös ratkaista kokonaisvaltaisen suunnitelman kautta. Tarvitsemme uusia aloja, jotka työllistävät keskisuomalaisia myös tulevaisuudessa. Maakunnassamme on paljon potentiaalia ja olemme kasvumaakunta. Kuitenkin korkea työttömyys on ollut ja on edelleen ongelma. Maakunnassa on työvoimaresursseja vajaakäytössä ja työvoimapotentiaalia kaikissa ikäluokissa. Meidän on turvattava vahvan yhteistyön … Lue lisää

Faktoja ja tukea suomalaiselle työlle

Shaukat Anjam kirjoitti (Ksml 12.5.) virheellisesti ja harhaanjohtavasti vihreiden energiapolitiikasta. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa Suomi saa uskottavan tiekartan, jolla pääsemme EU:n yhteisiin tavoitteisiin ilmastopäästöjen vähentämisessä. Vuoteen 2020 ulottuvan strategian sähköntuotannon tavoitetaso on mitoitettu niin, että kuudetta ydinvoimalaa ei ole käytössä. Eikä tuontisähköä esimerkiksi Venäjältä tarvita. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomen sähkön kulutus nousisi vuoteen … Lue lisää

Ydinvoima vie maaseudun työpaikkoja

Pienimuotoinen energiantuotanto on maaseudulle tärkeä lisäelinkeino tulevaisuudessa. Ruotsissa on jo nyt tuhansia maanviljelijöitä, jotka tuottavat energiaa tai polttoaineita. Energiaa saadaan mm. lannasta, kasvijätteistä ja muista biojätteistä biokaasun muodossa, jolla tuotetaan sähköä ja lämpöä. Biojätteistä voi tehdä myös nestemäistä biopolttoainetta vaikkapa traktoreiden polttoaineeksi. Bioenergia on paikallinen ja hajautettu tapa turvata energian saatavuus. Myös muunlainen pienimuotoinen suora … Lue lisää

Työmarkkinoiden oireet ja ongelmat

Työmarkkinoiden uudistuminen näkyy etenkin määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden sekä rakenteellisen työttömyyden lisääntymisenä. Tämä lisää työmarkkinoiden epävarmuutta ja epävakautta. Puhutaan työelämän prekarisoitumisesta, jolla tarkoitetaan pätkätyöläisyyttä, työmarkkinoiden ja koko elämän epävarmuuden lisääntymistä. Alati kasvava nuorisotyöttömyys on antanut kasvot työmarkkinoiden oireille, mutta asia koskee kaiken ikäisiä. Uudistuneiden työmarkkinoiden oireisiin ei voida vaikuttaa aikaisempaan tilanteeseen soveltuneilla ratkaisuilla. Työmarkkinoilla vallitseva … Lue lisää

Nuorten syrjäytyminen on ehkäistävissä

Nuorten asema työmarkkinoilla on aikuisväestöä monimuotoisempi ja vaihtelevampi. Määrä- ja osa-aikaisten työsuhteiden lisääntyminen tuovat epävarmuutta nuorten asemaan. Nuorisotyöttömyyden hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Kaikilla erilaisilla nuorten itsenäistymistä tukevilla toimilla on nuorten syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta. Opintososiaaliset etuudet, mahdollisuus saada kohtuuhintainen ensiasunto, koulutus- ja työharjoittelupaikkojen riittävä tarjonta sekä sosiaalista kansakäymistä edistävät harrastusmahdollisuudet ovat kaikki … Lue lisää

Yöjunalla Helsingistä suoraan Berliiniin

Baltian radan tarkoituksena on luoda nopea ja yhtenäinen junayhteys Tallinnasta Riikan ja Kaunaksen kautta Varsovaan, josta rataa tulee jatkaa aina Berliiniin asti. Baltian rata on asetettu EU-tasolla yhdeksi yhteisen liikennepolitiikan kärkihankkeista. Kesäkuussa valittavan uuden EU-parlamentin tulee käynnistää hanke välittömästi. Tällä hetkellä Baltian maat käyttävät vain vähän pohjoinen-etelä -suuntaa kansainväliseen matkustaja- sekä rahtiliikenteeseen. Olemassa oleva raideverkosto … Lue lisää

Missä Eurooppa, siellä ratkaisut yhteisiin ongelmiin

Talouskriisi on nostanut esiin eurooppalaisen talous- ja sosiaalipolitiikan ongelmakohdat, jotka liittyvät laajempaan politiikan rakenteelliseen epäonnistumiseen. Luonnonvarojen sekä rajallisten resurssien tuhlaava liikakäyttö on tullut tiensä päähän. Olemme myös kulkemassa kohti lopun alkua ilmastonmuutoksen suhteen. Nämä kriisit voidaan kuitenkin nähdä mahdollisuutena kääntää talous- ja sosiaalipolitiikkamme tulevaisuuden kannalta vakaalle ja kestävälle pohjalle. Muutoksen on perustuttava oikeudenmukaiseen hyvinvoinnin jakautumiseen. … Lue lisää

Tämän päivän päätökset ovat huomisen todellisuutta

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen johtama talousneuvoston työryhmän on nostanut useita kertoja esiin aiheellisen huolen Suomen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. ”Työllisyysasteen nostaminen vaatii työttömyyden alentamisen lisäksi ihmisten työuran jatkamista keskimäärin kahdella vuodella sekä alku- että loppupäästä.”, toteaa Sailas Taloussanomissa 22.1.2009. Hallituksen vaalikauden puolivälin politiikkariihessä tehty päätös eläkeiän nostamisesta 65 ikävuoteen on yksi avaus tilanteeseen, mutta etenkin nuorten tilanne on … Lue lisää