1. Mitä alueellinen tasa-arvo merkitsee sinulle ja miten se näkyy tekemässäsi politiikassa?

Olen syntynyt Savonlinnassa, varttunut nuoruuteni Joensuussa, juurtunut Jyväskylään ja käyn töissä Helsingissä. Kahden varapuheenjohtajakauteni aikana olen kiertänyt paljon ympäri Suomea. Taustani kautta tunnen arjen todellisuutta hyvin eri puolella Suomea. Pyrin aina pitämään mielessäni, että samat ratkaisut eivät istu samalla tavalla kaikkien ihmisten arkeen eri puolella Suomea. Esimerkkinä taksi- ja apteekkiuudistus sekä soten valinnanvapaus. Alueellinen tasa-arvo on tärkeä painopiste, kun mietitään erilaisia uudistuksia ja niiden vaikutuksia.

 

2. Kun ympäristö voi hyvin, ihminen voi hyvin, mutta töitäkin pitäisi olla. Miten ympäristöarvot ja Lapin elinkeinot ovat sovitettavissa yhteen? (Tämä on erityisesti Lapin toimintaympäristössä keskeinen kysymys. Miten näet asian esimerkiksi kaivos- ja metsäteollisuuden, maa- ja porotalouden tai matkailun kannalta?)

Suomen eri alueiden elinvoimaisuutta tulee edistää alueiden omilla vahvuuksilla, mutta sitä ei voida ajaa pelkästään elinkeinopolitiikka edellä, kuten esim. Talvivaaran tapaus tai avohakkuisiin perustuva metsätalous osoittaa. Koulutus ja verkostoituminen yhdistettynä uusien innovaatioiden ja kehittyvien toimialojen tukemiseen luo parhaat mahdollisuudet kestävälle elinvoimalle. Matkailu on Lapin yksi merkittävimmistä voimavaroista ja puhdas luonto sen kehittymisen elinehto. Vastasin Meville kaivoslaista ja metsätaloudesta, nuo vastaukset eivät mahdu tähän merkkimäärään.

 

3. Miten arvioisit sote-uudistuksen vaikutuksia Lapin sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuteen ja laatuun?

Sote-uudistuksen irtaantuminen sen alkuperäisistä tavoitteista eli eri alueiden ja eri ihmisryhmien välisten terveyserojen kaventamisesta, ta hillitsemisestä ja palveluiden saumattomista hoivaketjuista lyö korville etenkin suurten kaupunkien ulkopuolisia alueita. Ongelma on etenkin se, että sote-rahoituksen kriisi on aina myös sote-palveluiden kriisi. Palveluiden keskittyminen sinne, missä on asiakkaita ja markkinoita on huolestuttava kehityssuunta Lapille. Sote-uudistus pitäisi tehdä kansanterveys, ei markkinat edelle.

 

4. Mikä asia olisi sinulle henkilökohtaisesti niin tärkeä teema, että haluaisit nostaa sen puolueen kynnyskysymykseksi hallitusneuvotteluissa? (Koulutusleikkauksia ei tarvitse tässä toistaa. :))

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys ja näitä tavoitteita tukevat rakenneuudistukset talous, työllisyys- ja elinkeinopolitiikassa, ilmasto- ja energiapolitiikan vihertäminen, koulutuspolitiikan suunnanmuutos leikkauksista osaamisperusteiseen kasvuun sekä sosiaalipolitiikan reformi, jolla mahdollistetaan ihmisille joustoa ja turvaa.

 

5. Pääsetkö vierailemaan Lapin vihreiden piiripäivillä 19.-20.8.2017 (alustavasti Äkäslompolossa)? Merkkaappa kalenterhiin jo valhmiiksi!

En pääse. Olen työparini Marjon häissä.