1. Mikä on ollut paras tasa-arvosaavutuksesi vihreänä vaikuttajana?

Olen puolustanut voimakkaasti matalapalkkaisten naisvaltaisen alojen työntekijöiden oikeuksia niin valtion talousarviotyön kuin sote-uudistuksen yhteydessä ja olen tuonut osaltani tämän kentän ääntä osaksi julkista keskustelua. Olen pitänyt eduskunnassa ja julkisuudessa paljon esillä perhevapaiden uudistamisen välttämättömyyttä sekä osa-aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen merkitystä. Olen aina puolustanut sukupuolivaikutusten arviointia kaikessa päätöksenteossa sekä pitänyt kiinni sukupuolikiintiöistä vaikka niihin liittyy myös ongelmia. Tärkein tasa-arvotekoni on siis pitkäjänteinen ja systemaattinen tasa-arvoa korostava poliittinen linja.

 

2. Mitkä ovat kolme tärkeintä tasa-arvotavoitetta, joita puheenjohtajana lupaudut edistämään?

1. Perhevapaajärjestelmän uudistaminen 5+5+5 -mallin mukaisesti ja sen kautta naisten työllisyysasteen nostaminen ja tasa-arvon lisääminen työmarkkinoilla.

2. Koulutuksen tasa-arvon vaaliminen ja kehittäminen, jotta etenkään nuoret pojat eivät syrjäydy ja tyttöjen saadaan enemmän miesvaltaisille aloille ja poikia enemmän naisvaltaisille aloille.

3. Perheväkivallan nollatoleranssin edistäminen.

 

3. Minkälaisena näet poliittisten naisjärjestöjen roolin viiden vuoden päästä?

Minä en ole paras ihminen vastaamaan tähän, mutta kysyttäessä vastaan muutaman ajatuksen pohdittavaksi. Mielestäni olisi hyvä asia, jos viiden vuoden päästä naisjärjestöt puhuisivat yhä voimakkaammalla yhteisellä äänellä. Voisi olla hyvä pohtia eri naisjärjestöjen yhteistyön tiivistämistä tai jopa yhdistymistä, jotta yhteinen ääni kuuluisi paremmin ja vaikuttavammin.

 

4. Oletko feministi ja mitä se sinulle tarkoittaa?

Kyllä. Feminismi tarkoittaa minulle paljon enemmän kuin vain sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se tarkoittaa aktiivisesti kaikkien ihmisryhmien välistä yhdenvertaisuutta sekä yhteiskunnan rakenteissa olevan syrjinnän tunnistamista ja poistamista On tärkeää tunnistaa myös omat etuoikeudet ja siitä kumpuava valta-asema ja miten se vaikuttaa muiden mahdollisuuksiin tuoda itseään ja ajatuksiaan osaksi yhteistä keskustelua. Itse olen esimerkiksi valkoihoinen kantasuomalainen isokokoinen heteromies, joka antaa jo itsessään minulle erilaisen mahdollisuuden tehdä työtäni ja saada ääneni kuulluksi. Jo sen takia korostan kaikessa politiikassa kaikkien ihmisten osallisuutta ja jokaisen ihmisen mielipiteen tärkeyttä ja merkitystä. Ei voi olla niin, että vain kovaäänisin ja röyhkein saa äänensä kuuluviin ja muiden tehtävänä on seurata asioiden kulkua vierestä. Minun tehtäväni on taistella sen puolesta, että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Sellainen feministi minä olen.